مصرف زیاد شکلات سنگی پارمیدا باعث سنگ کوب یک جوان شد

شکلات سنگی پارمیدا با افزودن شیر، شکر، کره کاکائو و سایر مواد به مشروب شکلات تلخ درست می شود. در این مرحله، شکلات طبق دستور العمل های فردی آماده می شود.

ترکیب انواع مختلف خمیر کاکائو و سایر مواد، طعم نهایی را تعیین می کند. مواد با بازوهای چرخان و ورز دهنده داخل مخلوط کن می روند تا نتیجه یک مخلوط همگن و خمیر مانند با طعم دلپذیر شود، اما هنوز در کام احساس شن می کند.

مرحله 7: دستگاه های حلزونی خمیر شکلات را ورز می دهند

این فرآیند باعث ایجاد طعم و تغییر بافت در دمای کنترل شده می شود. این آخرین و مهمترین فرآیند تصفیه است که اجازه می دهد طعم های جداگانه اجزای جداگانه با هم ترکیب شوند.

کونچ‌ها [دسته‌های ماشین‌های اولیه شبیه پوسته‌های حلزونی بودند] مجهز به غلتک‌های سنگینی هستند که از بین چند ساعت تا چند روز خمیر شکلات را به جلو و عقب می‌روند.

فن‌آوری‌های معاصر می‌توانند ذرات شکلات را بسیار ریز آسیاب کنند، که می‌تواند زمان ریزش را کاهش دهد. شکلات های سوئیسی و بلژیکی تا 96 ساعت پخته می شوند.

برخی از شکلات ها به هیچ وجه یا فقط برای 4 تا 12 ساعت حالت شنی ندارند. تحت سرعت ها و دماهای تنظیم شده، این غلتک ها می توانند درجات مختلفی از هم زدن و هوادهی را برای ایجاد طعم های شکلاتی متمایز ایجاد کنند.

این فرآیند می‌تواند تلخی باقی‌مانده را با هوادهی شکلات و دفع اسیدهای فرار از بین ببرد. کره کاکائو و لسیتین اضافی اضافه می شود که به دستیابی به نرمی مخملی مشخص کمک می کند.

و با ایجاد یکنواختی نهایی مواد تشکیل دهنده، یک لایه نرم از کره کاکائو در اطراف هر یک از ذرات بسیار کوچک شروع به تشکیل می کند.

شکلات دیگر شنی به نظر نمی رسد، اما به صورت ذوب روی زبان حل می شود. به خلوص برجسته ای رسیده است که به آن شهرت می بخشد.