پسته بسته بندی مزمز قوای جنسی حیوانات خانگی را افزایش می دهد

آزمایش چندگانه دانکن بر روی پسته بسته بندی مزمز نشان داد که 1-متیل-1H-پیرول در اوزون و سیرت بالاترین میزان بود. α-ترپینولن و α-P-دی متیل استایرن در Kirmizi بالاترین بود. بتا-فلاندرن و نونانال در هالیبی بالاترین میزان را داشتند.

لیمونن در سیرت بالاترین میزان را داشت. و α-پینن بالاترین در اوهادی بود. بتا-میرسن در رقم Uzun کمترین مقدار را نشان داد و تفاوت معنی‌داری در بین سایر واریته‌ها مشاهده نشد (05/0p<).

دو خوشه اصلی تشکیل شد. اول شامل ارقام سیرت و اوحدی و ارقام کرمیزی، حلبی و اوزون خوشه دوم را تشکیل می دادند. همچنین برای ارزیابی اثرات فرارهای رایج بر تمایز ارقام پسته، آنالیز اجزای اصلی (PCA) انجام شد.

4 مؤلفه اصلی برای توضیح 42.70، 30.43، 17.11 و 9.77 درصد از تغییرات کل یافت شد و با استفاده از دو مولفه اول، نمودار biplot انجام شد (شکل 2). 1-methyl-1H-pyrrole و nonanal به عنوان فرار مربوط به Uzun مشاهده شد.

در حالی که 1-methyl-1H-pyrrole برای Siirt و nonanal برای Halebi مهم است. α-terpinolene و β-phellandrene به عنوان فرار مربوطه برای Kirmizi و Halebi پیدا شد. و لیمونن و 2-هگزنال (E) برای سیرت و اوحدی. بتا-میرسن و α-پینن نیز به عنوان فرارهای مسئول تمایز کرمیزی و اوحدی از سه رقم دیگر شناسایی شدند.

مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی نتایج مثبت مربوط به مصرف آجیل درختی را نشان داده است. در اینجا، ما تولید، مواد مغذی، ترکیبات فیتوشیمیایی و روندهای تحقیقاتی نوظهور در مورد مزایای سلامتی مغز پسته (Pistacia vera L.) را بررسی می کنیم.

پسته منبع خوبی از پروتئین، فیبر، اسیدهای چرب تک غیراشباع، مواد معدنی و ویتامین ها و همچنین کاروتنوئیدها، اسیدهای فنولیک، فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها است.

پلی فنول های موجود در پسته نقش مهمی در اثر آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارند، همانطور که در شرایط in vitro و in vivo از طریق مطالعات حیوانی و آزمایشات بالینی نشان داده شده است.

پتانسیل ضد میکروبی و ضد ویروسی پلی فنول های پسته نیز ارزیابی شده است و می تواند به غلبه بر مقاومت دارویی کمک کند. مصرف پسته ممکن است در عملکرد شناختی نقش داشته باشد و با تعدیل مثبت میکروبیوتای روده انسان و اثرات مفیدی بر سلامت پوست مرتبط است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.